ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО

БУВОТ 13-14.doc (223744)
годишен план на училището.doc (269824)
ПРАВИЛНИК У-ЩЕ.doc (216064)
Правилник за вътрешен трудов ред 1314.doc (217600)


ВРЕМЕ Е ЗА УЧИЛИЩЕ.ppt (3,6 MB)

10 грешки във възпитанието.doc (600 kB)

Какво ни кара да бъдем лоши.doc (284,5 kB)

ДЕЦАТА НАУЧАВАТ ТОВА.doc (24,5 kB)

 

 

 

С години изследователите насочваха усилията си най-вече към ролята на майката в семейството. Напоследък обаче, се провеждат все повече изследвания на тема ролята на бащата. В резултат на тези изследвания, учените стигнаха до извода, че ролята на бащата е важна и има ясно изразено влияние върху социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Майката и бащата общуват с детето по различен начин. Ролите им не са равни или взаимнозаменяеми. И двете страни допринасят за развитието на детето. Както за майката, така и за бащата е важно да се грижи за семейството и да участва активно в живота му.

Резултатите от проучвания документират важността на въздействието на бащата върху децата му в областта на самочувствието и постиженията в училище.

 Редица учени са стигнали до извода, че ангажираността на бащата е свързана със самочувствието на децата им. Бащите, които са били по-любвеобилни и са прекарали повече време с децата си, са допринесли по положителен начин за тяхното самочувствие.

 Бащите имат възможност да прекарват доста време с децата си, а това може да допринесе за хубавите им спомени, които да останат за цял живот. Въпреки че всеки баща е уникална личност и се изявява като родител по свой собствен начин, има някои общи черти, които охарактеризират добрите бащи.

Добрите бащи се ангажират с живота на децата си. Те ходят на училищните събития, участват в игри и други дейности. Те също така включват децата си в собствения си живот и света на възрастните, като например ги водят там, където работят, или пък ги вземат със себе си когато трябва да закарат колата на ремонт и пр.

Добрите бащи имат големи очаквания от децата си, но също така приемат и подкрепят индивидуалното им развитие. Те обръщат внимание на всяко от децата си и никога не се срамуват от тях.

Добрите бащи поставят граници и са стриктни. Те казват на децата си какво искат и очакват от тях, но го правят чрез обяснение вместо с груба сила.