БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

 

1. За да използвам компютъра, трябва да поискам разрешение от родителите си.
2. Ще пазя в тайна от всекиго своите пароли.
3. Ще отварям е-мейли само от хора, които познавам.
4. Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.
5. Ще използвам компютъра не повече от един час на ден.
6. Няма да давам името или адреса си на никого в Интернет.
7. Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.